Forside

Forside

En god forsikring giver tryghed


Det gule sygesikringskort / det blå EU-sygesikringskort

Dit gule sundhedskort / sygesikringskort dækker fra 1. august 2014 ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Du anbefales derfor at bestille det blå EU-sygesikringskort (hos din kommune) og medbringe det på din rejse, hvis uheldet skulle være ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz.
Alle, der har et CPR-nr., bor i Danmark og er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan få et blåt sygesikringskort.
Medbringer du det blå EU-sygesikringskort på din rejse indenfor EU, Norge, Island, Lichtenstein (EØS) og Schweiz, så er du dækket på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i.
Dvs. hvis der er egenbetaling for lægebehandling, så skal du selv betale den del. Behandlinger på private sygehuse og hos private læger er ikke dækket af det blå EU-sygesikringskort.
Hjemtransport er heller ikke er dækket efter de nye regler.
Du kan som sagt bruge EU-sygesikringskort ved rejser til andre EU-lande og EØS-landene: Norge, Island og Liechtenstein. Rejser du til lande uden for Europa, er du ikke dækket via det blå EU-sygesikringskort.
EU-sygesikringskortet gælder ved: ferierejser, forretningsrejser, au pair-ophold og ulønnet praktik og studieophold.

Vi anbefaler rejseforsikring hos Gouda


Europa

Køb en Enkeltrejseforsikring Europa eller en Årsrejseforsikring Europa, og den vil fremover dække både i det fremtidige offentlige sygesikrings område (EU/EØS) samt i de lande der falder bort (Tyrkiet, Kroatien, Nordafrika mv).
Med andre ord, du vil være dækket som om der ingen ændringer var sket på den offentlige rejsesygesikring.
Prisen er 344 kr for en Individuel Årsrejseforsikring i et år og 683 kr for en Familie Årsrejseforsikring i et år. Denne dækning vil være gældende fremover, så længe du husker at forny forsikringen.

Verden

Køb en Enkeltrejseforsikring Verden eller en Årsrejseforsikring Verden, da der på rejser uden for Europa er det strengt nødvendigt at købe en rejseforsikring. For langt de fleste mennesker vil f.eks. et hospitalsophold, en operation eller akut behandling hos en specialist i udlandet betyde økonomisk ruin, hvis der ikke er tegnet en dækkende rejseforsikring.

Sygdomsafbestillingsforsikring:

Uanset hvor i verden rejsen går hen, så anbefaler vi altid, at du tegner en afbestillingsforsikring hjemmefra. Dette sikrer at dine penge ikke går tabt, hvis du af forskellige årsager skulle blive forhindret i at deltage på den bestilte rejse.

Om afbestillingsforsikring:

En afbestillingsforsikring tegnes for 7 procent af rejsens pris + et gebyr til staten på 1,1 procent og dækker hele det forsikrede beløb hvis det skulle blive nødvendigt at afbestille din rejse. Dette kan blive aktuelt hvis du inden afrejse bliver ramt af pludselig sygdom, uventet fyring eller sygdom i din nære familie. Forsikringen skal tegnes ved bestilling af den pågældende rejse og den er gældende fra det øjeblik den er betalt. Forsikringen udløber på afrejsedagen.

Passer denne forsikring til din rejse?

En afbestillingsforsikring er ideel for dig der ønsker at være sikret hvis uheldet skulle opstå inden rejsens start. Bliver du forhindret i at tage afsted på en rejse der allerede er bestilt og betalt, kan der sjældent refunderes noget, hvis ikke der er tegnet en afbestillingsforsikring.
Så vil du have ro i sindet inden afrejse er denne forsikring et godt valg.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Travel Sense A/S modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

Hvad dækker forsikringen helt præcist?

Nedenfor er der opstillet en række scenarier hvor din afbestillingsforsikring træder i kraft. Opstår et af nedestående punkter inden afrejse vil du få dit forsikrede beløb retur.
– Du bliver syg eller kommer til skade inden afrejse
– Sygdom, død eller tilskadekomst af medrejsende
– Sygdom, død eller tilskadekomst i din familie, inkl. papbørn og papsøskende
– Din bolig eller virksomhed brænder
– Du uventet bliver sagt op
– Du efter opsigelse skal starte nyt job under rejsen
– Du bliver skilt
– Du består ikke en eksamen og efterfølgende reeksamen afholdes i rejseperioden

Forsikringen dækker ikke såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved tegning af forsikringen.

Afbestilling af rejsen:

Så snart det er blevet klart, at den pågældende rejse skal afbestilles, skal dette meddeles til rejsebureauet. Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke. Ved afbestilling skal der udfyldes og underskrives en skadesanmeldelse. Herudover er en lægeerklæring nødvendig hvis afbestilling omhandler sygdom. Forsikringen dækker ikke lægehonoraret.